DASAR PRIVASI AISAN TOP TEAM SYAMPU

AISAN TOP TEAM SYAMPU ( “Top Team Syampu”, “kita” atau “kami”) telah dicipta Kenyataan Privasi ini untuk memaklumkan kepada anda tentang bagaimana kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat.

Kenyataan Privasi ini terpakai kepada maklumat yang dikumpul melalui laman web ini dan mana-mana laman web mudah alih, aplikasi, widget, dan ciri-ciri interaktif lain yang mengandungi pautan kepada Pernyataan Privasi ini ( “Laman”). Selain daripada yang diberikan di bawah, Pernyataan Privasi ini tidak terpakai kepada maklumat yang dikumpul oleh kami atau melalui apa-apa cara lain, seperti maklumat yang dikumpul di luar talian.

Top Team Syampu memberikan kontraktor bebas menjual hak kepada produk (selepas ini dirujuk sebagai wakil jualan bebas). Wakil jualan bebas tidak bekerja oleh Top Team Shampoo. Oleh itu, Top Team Syampu tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungan bagi pengumpulan, penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi oleh wakil jualan bebas, termasuk untuk tujuan pemasaran mereka. Jika anda memberikan maklumat kepada wakil jualan bebas melalui laman web ini, Top Team Syampu akan mempunyai akses kepada maklumat itu dan hendaklah memperlakukannya selaras dengan Pernyataan Privasi ini. Wakil jualan bebas boleh menyediakan Top Team Syampu dengan maklumat mengenai pelanggan mereka, di mana akan melayan apa-apa maklumat, sekali dalam milikannya, selaras dengan penyata ini.

Jika anda adalah pelanggan yang wakil jualan bebas, anda perlu menyemak dengan wakil anda terus belajar mengenai amalan privasi data beliau.

error: Content is protected !!
Share This